WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw huis op de jaarlijkse waardepeildatum. Ieder jaar ontvangt de eigenaar van een woning in januari of februari de WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde van uw woning, die is vastgesteld door de gemeente. De waarde van de WOZ is belangrijk omdat er een aantal verschillende heffingen en belastingen op worden gebaseerd. De WOZ-waarde van uw woning wordt gebruikt bij het berekenen van de watersysteemheffing, onroerendezaakbelasting, eigenwoningforfait, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de erf- of schenkbelasting. Het is belangrijk dat u de WOZ-waarde goed controleert. Het komt geregeld voor dat de berekening onzorgvuldig is uitgevoerd is door de gemeente. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben op het gebied van de belastingen en heffingen. Bijvoorbeeld teveel betalen, terwijl dit niet terecht is.

Breder gebruik WOZ-waarde

Naast het bepalen van de hoogte van betalingen en heffingen wordt de waarde WOZ ook steeds vaker gebruikt door banken en andere kredietverstrekkers als bewijs dat de waarde van een bepaalde woning voldoende is voor het verstrekken van een hypotheek of een eventuele tweede hypothecaire lening. Ook is de WOZ-waarde steeds vaker een bewijs voor het niet meer te hoeven betalen van het toptarief bij hypotheken.

Breder gebruik WOZ-waarde

Naast het bepalen van de hoogte van betalingen en heffingen wordt de waarde WOZ ook steeds vaker gebruikt door banken en andere kredietverstrekkers als bewijs dat de waarde van een bepaalde woning voldoende is voor het verstrekken van een hypotheek of een eventuele tweede hypothecaire lening. Ook is de WOZ-waarde steeds vaker een bewijs voor het niet meer te hoeven betalen van het toptarief bij hypotheken.

WOZ-waarde opzoeken

Sinds 2004 wordt aan elke woning een WOZ-waarde toegekend, die vastgesteld wordt door de gemeente. Zij taxeren een aantal woningen binnen een postcodegebied en alle vergelijkbare huizen krijgen dezelfde WOZ waarde als de getaxeerde woningen. Elk jaar ontvangt een eigenaar van een woning in januari of februari de WOZ-beschikking. Deze bestaat uit het taxatierapport en de berekening van de WOZ-waarde. Deze waarde kan per jaar veranderen en kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de woningmarkt. Wanneer huizenprijzen dalen, daalt ook de WOZ-waarde.

Het belang van de WOZ-waarde

Het is belangrijk dat u de WOZ-beschikking niet kwijtraakt. U heeft de waarde van de WOZ namelijk nodig voor het doen van de aangifte voor de belastingdienst. De WOZ waarde is ook van belang voor de waterschapsbelasting en de OZB, Onroerendezaakbelasting. In het geval dat u de WOZ-beschikking niet meer voor handen hebt, is het aan te raden om de WOZ-gegevens van uw woning op te vragen bij de gemeente. Dit kan doorgaans via uw DigiD. U kunt alleen de WOZ-waarde van uw eigen woning opvragen. De WOZ-waarde opzoeken van andere woningen is niet mogelijk. Wel kunt u de Koopsominformatie van woningen in uw postcodegebied opvragen bij het kadaster. Op die manier kunt u de waarde van andere huizen vergelijken met de waarde waarop uw huis is getaxeerd. Op deze manier wordt duidelijk of uw huis eventueel hoger of lager is gewaardeerd dan vergelijkbare woningen in uw buurt.

WOZ-waarde opzoeken voor bezwaar

De WOZ-waarde is van belang voor verschillende belastingen en heffingen. Hoe hoger uw huis wordt gewaardeerd, hoe hoger de belastingen die u dient te betalen. De WOZ-waarde kunt u opzoeken in uw eigen administratie. Deze staat vermeld in de WOZ-beschikking van de gemeente. In het geval dat u deze beschikking kwijt bent geraakt kunt u op internet alsnog de informatie achterhalen. Om de ontwikkelingen in uw omgeving in de gaten te houden, kunt u bij het kadaster voor €14.95,- een Koopsom Datum en WOZ-overzicht opvragen. Per mail ontvangt u dan de meest actuele gegevens. Deze gegevens heeft u nodig wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. Het kan zijn dat u vindt dat uw huis flink is overgewaardeerd of niet te vergelijken is met het huis waarmee uw woning is vergeleken. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen verandert er niets aan de WOZ waarde. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard, dan zal de waarde WOZ dalen.

De WOZ-waarde opzoeken kan in uw eigen administratie. De WOZ waarde staat vermeld in de WOZ-beschikking die u krijgt van de gemeente.
OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB