WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

WOZ-waarde bezwaar

Ieder jaar ontvangt u in januari of februari de WOZ-beschikking. Deze bestaat doorgaans uit de bepaling van de waarde WOZ en het taxatieverslag van uw woning. DE WOZ-waarde wordt bepaald op basis van een aantal vergelijkbare woningen binnen een postcodegebied. Het komt regelmatig voor dat de berekening van de WOZ waarde, uitgevoerd door de gemeente, niet helemaal nauwkeurig wordt uitgevoerd. Ook kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde voor uw woning. In beide gevallen kunt u bezwaar aantekening tegen de WOZ-beschikking die u ontvangen heeft. Daarvoor dient u de beschikking bij de hand te hebben. In het geval dat u de WOZ-beschikking kwijt bent, kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen bij de gemeente.

Hoe teken ik bezwaar aan?

Wanneer u bezwaar wilt aantekenen tegen de WOZ-beschikking, dan dient u dit binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking te doen bij de gemeente. Het is belangrijk dat u deze termijn aanhoudt, omdat na deze 6 weken de WOZ-waarde voor uw woning voor een jaar vaststaat en het niet meer mogelijk is om in bezwaar te gaan. Om bezwaar aan te kunnen tekenen, zult u goed moeten kunnen motiveren waarom volgens u de WOZ-beschikking en de bijbehorende waarde van de WOZ niet terecht is. U kunt dit bijvoorbeeld doen door koopsominformatie van andere woningen in uw postcodegebied op te vragen bij het kadaster. Hiermee krijgt u een idee van de waarde van andere, vergelijkbare woningen, en of de WOZ-waarde die voor uw woning is bepaald daarmee terecht is.

Wat als het bezwaarschrift wordt afgewezen?

De gemeente doet binnen enkele weken uitspraak over een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking voor uw woning. Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen en de gemeente van mening is dat de WOZ waarde correct is vastgesteld, heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bedenk wel dat er kosten zijn verbonden aan een gang naar de rechter en dat u, in het geval van verlies, voor deze kosten opdraait. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter omtrent de waarde WOZ, dan kunt u in hoger beroep bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Mocht ook hier uw bezwaarschrift worden afgewezen, dan heeft u een laatste mogelijkheid door in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Voor elke stap afzonderlijk dienen griffierechten betaald te worden.

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB