WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

Disclaimer woz-waarde.net

Laatst bijgewerkt op 14-8-2020

Samengevat

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en is bedoeld om u te informeren. Ondanks de zorg waarmee de informatie is verzameld en aan u wordt getoond kunnen er echter onbedoeld fouten in zitten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die daaruit naar voren komen.

Specifiek

 • Deze disclaimer is van toepassing op de website woz-waarde.net en alle onderliggende pagina's. Door de website te openen stemt u in met deze disclaimer.
 • De getoonde informatie op deze website is met zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of incorrect is weergegeven, zoals de prijzen, omschrijving of foto. De beheerders van de website zijn hiervoor niet aansprakelijk.
 • De beheerders van de website zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit welk verband dan ook met deze website.
 • De beheerders van de website mogen op elk moment de inhoud van de website aanpassen of laten verwijderen. Het staat de beheerders ook vrij om op elk moment de website te verwijderen.
 • De beheerders van de website mogen te allen tijde de toegang tot de website ontzeggen voor een bepaalde persoon of groep personen.
 • Oneigelijk gebruik van de website in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • woz-waarde.net behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Controleert u daarom regelmatig de disclaimer van woz-waarde.net.
 • OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

  WOZ-waarde
  Te betalen OZB