WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

WOZ-waarde 2014

Ieder jaar wordt de WOZ-waarde voor onroerende zaken opnieuw vastgesteld door de gemeente. De WOZ waarde kan per jaar verschillen en is afhankelijk van de huizenprijzen op de peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde is van belang voor de OZB, inkomstenbelasting en andere heffingen zoals de waterschapsbelasting en de rioolheffing. Kort gezegd kunt u er vanuit gaan dat het te betalen belastingbedrag hoger uitvalt wanneer de WOZ-waarde van uw woning stijgt. De waarde van de WOZ is daarmee van belang voor het doen van de aangifte voor de belastingdienst.

Positieve of negatieve verandering?

Veel mensen zien de WOZ waarde liever niet stijgen. Dit heeft namelijk twee nadelige effecten. Ten eerste wordt het bedrag waarover u OZB, onroerendezaakbelasting, groter wanneer de WOZ-waarde stijgt. Dit betekent dat de totale belastingaanslag hoger wordt. Een ander nadelig effect van een stijging van de waarde WOZ is dat de mogelijkheden voor het aanvragen of het oversluiten van een hypotheek kleiner worden. Immers, de waarde van het huis wordt in dit geval hoger ingeschat waardoor u meer geld zal moeten lenen om de woning te bekostigen.

WOZ-waarde daling/h3> Jarenlang is de WOZ-waarde in Nederland gestegen, maar voor het belastingjaar 2014 is de waarde WOZ lager dan het vorige jaar. Landelijk gezien is de WOZ-waarde voor 2014 met 2,3% gedaald, wat gelijk staat aan een daling van ongeveer €6000,-. Deze daling is berekend door het CBS, het Kadaster en de Waarderingskamer. De gemiddelde daling van de waarde WOZ betekent overigens niet dat elke woning in Nederland een lagere WOZ-waarde heeft voor dit belastingjaar. In een aantal gemeente is de WOZ waarde gestegen. Opvallend is dat de daling van de WOZ-waarde niet gelijk loopt met de actuele daling van de huizenprijzen. Die daling is groter dan 2,3% en wordt dus maar beperkt gevolgd door de WOZ waarde.

Bezwaar WOZ-waarde 2014

Ook in 2014 is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente tegen de WOZ-beschikking. Ieder jaar doen ruim 150.000 huizenbezitters dit en gemiddeld wordt er ongeveer 40% van de bezwaren gegrond verklaard. Een succesvol bezwaar betekent een lagere WOZ-waarde en uiteindelijk een lagere belastingaanslag. Ook voor de WOZ-waarde van 2014 kan dit weer geld opleveren.

Stijging OZB

De daling van de WOZ-waarde 2014 loopt niet synchroon met het OZB-tarief. De stijging van de onroerendezaakbelasting is voor 2014 vastgesteld op 6,5%. Daarmee komt het landelijk gemiddelde OZB-tarief op 0.1050

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB