WOZ-waarde.net

Alles over de woz-waarde.
Home WOZ waarde opvragen WOZ bezwaar Wat is OZB

WOZ waarde berekenen

De Wet Onroerende Zaken geldt voor eigenaren van woningen of panden. Ieder jaar wordt er een WOZ-waarde vastgesteld voor elke woning. Hiervoor wordt niet elke woning afzonderlijk gewaardeerd, maar de gemeente maakt een schatting van de verkoopwaarde van uw woning op basis van de verkoopwaarde van daadwerkelijk verkochte woningen in uw postcodegebied. Met de verkoopwaarde van die huizen wordt uw woning vergeleken. Ieder jaar ontvangt u in de eerste paar maanden de WOZ-beschikking, met daarin de WOZ-waarde en hoe die is vastgesteld, die voor 1 jaar geldig is. Nog maar tot voor kort werd de WOZ waarde eens per vier jaar vastgesteld door de gemeente. Dit zorgde ervoor dat de waarde WOZ zomaar tientallen procenten omhoog of omlaag kon gaan. Om dit te voorkomen wordt er nu elk jaar opnieuw een WOZ-waarde voor uw woning vastgesteld. De WOZ waarde opvragen is niet nodig, u ontvangt de beschikking automatisch op het adres van de woning.

Factoren voor taxatie

De WOZ-waarde wordt gebaseerd op verkochte woningen in de omgeving. Aan de hand van die verkoopwaardes wordt uw huis getaxeerd. U kunt in het taxatierapport zien hoe de waarde van uw woning berekend is. Er zijn een aantal factoren die meespelen bij het bepalen van de waarde van uw woning. De oppervlakte van de grond is één van de factoren. Daarbij gaat het om de grootte van het huis en hoe groot de eventuele bijbehorende tuin is. Een belangrijke andere taxatiefactor is de omgeving. Hierbij wordt gekeken of er genoeg voorzieningen als winkelcentra scholen in de buurt zijn. Ook de aan- of afwezigheid van groen of criminaliteit spelen een rol evenals de infrastructuur. Een woning die gemakkelijk te bereiken is wordt hoger getaxeerd dan een afgelegen huis. Natuurlijk is de staat van onderhoud ook een belangrijke factor. Wanneer u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking, kunt u op deze punten uw huis vergelijken met het huis of de huizen waarop uw WOZ-waarde gebaseerd is.

Verhuizen?

In het geval dat u verhuist kunt u altijd de WOZ-beschikking, met daarin de WOZ waarde, opvragen van uw nieuwe huis. Dit is belangrijk voor de onroerendezaakbelasting. De OZB wordt namelijk in één keer voor een heel jaar betaalt. Wanneer u verhuist wordt bij de notaris de OZB naar rato verrekend, zodat u het deel van het jaar waarin u in het nieuwe huis woont, alsnog betaalt. Deze verrekening geschiedt ook voor uw oude huis. Op deze manier betaalt u alleen onroerendezaakbelasting voor de periode van het jaar waarin u daadwerkelijk in het huis woont. In de documentatie die u van de notaris ontvangt, de kosten voor de overdracht, staat ook de WOZ-waarde. Bijzonder is dat u bij een verhuizing wel bezwaar kunt aantekenen buiten de bezwaartermijn tegen de WOZ-waarde, die standaard 6 weken bedraagt vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking.

OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB